werkbaar maken

Project: een oud stadsdeel van Eindhoven nieuw leven inblazen door het realiseren van een veelzijdig winkelgebied met passage.

In samenwerking met Erco Lightning is het lichtplan tot stand gekomen voor dit project. Concept Vormgeving verzorgde het ontwerp, visualisaties en de autocad tekeningen. De ‘lichtspecialisten’ van Erco completeerde deze met de symbolen en afbeeldingen van de gekozen lichtbronnen. Zo ontstond een voor iedereen zeer duidelijke en werkbare tekening.